Berta.me

 1.  

  Dīpaks Čopra  „Jautājiet Kabalai”

  Kabala ir dzīvesveids, un arī jūs varat būt daļa no šā dzīvesveida un gūt norādes, ejot Kabalas ceļu. Pētot Vecās Derības arhetipiskās situācijas, Jūs uzzināsiet, kā ar Kabalas rakstu palīdzību pilnveidot savu uzvedību, tādejādi padarot dzīvi pilnasinīgāku.Dīpaks Čopra un viņa domubiedri kāršu komplekta autori skaidro, kā Kabala iekļaujas citu garīgo prakšu un tradīciju kopainā un kā ikkatrs tajā var smelties sev nepieciešamo padomu.

 2.  

   

  Kabala is a way of life. You can also be a part of this lifestyle and obtain essential guidance by exploring the mystical archetypes of the Old Testament. Kabala can help you deepen your life and improve your patterns of behavior.

  Deepak Chopra and his co-authors explain how Kabala fits into the context of other spiritual traditions, and how it can be used by any seeker.

  The deck consists of 22 beautifully illustrated cards, one for each of the letters of Hebrew alphabet. In the booklet included, each letter is represented by a specific story or character from the Bible and a life lesson or meditation based on that story from a kabalistic perspective.