Berta.me

 1. Gotfrīds Bergmanis „AUGU STUDIJAS

  AUGU STUDIJAS paplašina redzesloku, liek vērot un pamanīt, spriest un salīdzināt, piedzīvot meklētāja un jaunatklājēja sajūsmu.

  Gotfrīds Bergmanis, piekrītot viduslaiku ārsta un filozofa Paracelza (1493 – 1541) uzskatiem par ciešo saikni starp materiālo un garīgo, starp Zemi un debesīm. stāsta par saviem ilggadīgajiem pētījumiem un zinātnieku atziņām par pārsteidzošajām līdzībām starp Saules sistēmas planētu orbītām un augu dzīves ritmiem un periodiskumu, augu formām, simetriju un iekšējo ģeometriju, līdzību starp makrokosmosu un mikrokosmosu.

  Grāmatas nobeigums veltīts septiņu, Zemei tuvāko, planētu būtības atspoguļojumam cilvēka dzīves ritmā un attīstības ceļā, kā to kārtojis Rūdolfs Šteiners – austriešu filozofs, antropozofijas zinātnes pamatlicējs.

   

   

  Agronome un grāmatas tulkotāja Ilze Žola:

  “Visos cilvēces vēstures laikmetos ir bijuši gan reāli domājoši zinātnieki, gan fantasti, kas pētījuši dabas parādības uz mūsu Zemes saistībā ar kosmosu. Un bieži vien viņu pieņēmumi, zinātnei attīstoties, ir apstiprinājušies.

  Šīs grāmatas autors Gotfrīds Bergmanis nepretendē uz zinātnieka vārdu, bet stāsta par saviem ilggadīgajiem augu dzīves pētījumiem un jau sen paustajām zinātnieku atziņām par pārsteidzošām līdzībām starp Saules sistēmas planētu orbītām un augu dzīves ritmiem un periodiskumu, kā arī augu formām, simetriju un iekšējo ģeometriju, proti, līdzību starp makrokosmosu un mikrokosmosu.  Autors ir gudrs dabas procesu vērotājs un domātājs, kas aizrautīgi stāsta par saviem novērojumiem un hipotēzēm, piekrītot viduslaiku ārsta un filozofa Paracelza (1493 – 1541) uzskatiem par ciešo saikni starp materiālo un garīgo, starp Zemi un debesīm. Grāmata paplašina mūsu redzesloku, liek vērot un pamanīt, spriest un salīdzināt, piedzīvot meklētāja un jaunatklājēja sajūsmu.”